Om oss

Miljöpolicy Köpings Musteri AB

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall på ett självklart sätt införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vår produktion ska gynna biologisk mångfald
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av och naturligtvis KRAV:s regelverk för förädling.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi och använda miljöcertifierad el.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
  • Vi ska sträva efter at utbilda oss själva och våra kunder i hållbar hushållning med naturens resurser
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
  • Vi ska ta fullt ansvar för återvinning av våra konsumentförpackningar genom anslutningsavtal till TMR och tillse att förpackningsprodukter som inte täcks av det avtalet ansvaras för genom avtal mellan förpackningsleverantör och godkänt företag för återvinning och insamling av konsumentförpackningar.

Fin jordstruktur

2014 beslutade vi i Norra Rasgärde by i Munktorp, Köping att satsa på grödor som blir råvara till dryck. Äpplen till must och cider är nu en betydande del av skörden tillsammans med spannmål och vall. Att ta vara på de unika äppelsorternas individuella smak som KRAV-certifierad dryck har blivit vår specialitet. Sedan 2015 har vi planterat och förvärvat fruktodlingar som idag uppgår till 10 ha.

Företaget Köpings Musteri AB drivs av Familjen Ryberg-Ericsson i Rasgärde

Lena Ryberg-Ericsson, Johanna Ryberg, Anders Ericsson och Benjamin Ryberg-Ericsson. Johanna och Lena jobbar heltid i företaget.

Lena en dag i skörden- Det är nästan alltid bråttom!

Lena Ryberg-Ericsson är VD för Köpings Musteri AB. Alla sysslor måste skötas- från byte av hydraulslangar till att sköta administrationen. (Är det för stort och svårt kan man alltid be den yngre generationen som är lite starkare och lite snabbare) Det kan ibland kännas överväldigande. Tur att arbetsmiljön i odlingen är så vacker och lugnande!

Anders Ericsson är född på gården i Rasgärde  Anders jobbar till vardags på Hushållningssällskapet i Västerås. Där sysslar han med växtodlingsförsök främst på fältgrödor. Hans kunskap om växtodling och lugn i stressiga situationer är nog företagets främsta livlina (och ibland Lenas värsta stresstrigger)

Johanna Ryberg jobbar med allt i företaget. Hennes specialitet är smak och doft. (Och flytta äppelbingar med en gammal dålig traktor i trånga och besvärliga utrymmen) Hon blandar cidrar av olika äppelslag, smakar av musten och håller intressanta dryckesprovningar. När hon inte rider dressyr på någon av sina eller någon annans hästar

Johanna bakom ratten och kameran- En dag på jobbet!
Anders med Johannas dressyrhäst Herma
Benjamin plockar frukt - Det blir skapligt tungt efter ett tag

Benjamin hjälper till med bokföring. (Han får göra allt det som Anders och Lena tycker är för svårt med bokföringsprogrammet) För det mesta är han i Linköping och pluggar men så fort han visar sig hemma så får han jobba. Det är ganska vanligt när man har sina rötter på en gård.